Zapytania ofertowe
Sukcesywna dostawa oleju opałowego typu lekkiego do kotłowni przy komunalnym loku mieszkalnym w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego 30A w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. w ilości około 35 000 litrów.
2021-04-01 14:51:31
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego sieci kanalizacyjnej w Gminie Krasnopol w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
2021-03-16 15:06:18
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Zakup mieszanki żwirowej
2021-03-05 12:19:07
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol
2021-03-04 07:08:59
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - zamiatarka zawieszana do ciągnika
2020-12-07 14:29:10
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - przyczepa dwuosiowa
2020-12-07 14:28:14
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Maćkowa Ruda, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-11-10 22:15:20
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102049B Żłobin Radziuszki do drogi powiatowej 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki do m Łopuchowo, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-11-10 22:12:40
  ...więcej

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane: Wykonanie przyłączy do zbiorników retencyjnych przy szkole podstawowej oraz boisku lekkoatletycznym w Krasnopolu w ramach zadania: „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu”
2020-11-02 17:33:19
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane: Wykonanie przyłączy do zbiorników retencyjnych przy szkole podstawowej oraz boisku lekkoatletycznym w Krasnopolu w ramach zadania: „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu”
2020-10-29 16:49:25
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na usługę: Odśnieżanie dróg na terenie gminy Krasnopol.
2020-10-19 14:29:50
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu - Zdalna Szkoła+ - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej obejmujące: Dostawę 21 kompletów sprzętu (laptop+zestaw słuchawkowy+mysz bezprzewodowa)
2020-10-16 17:56:39
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasnopol
2020-09-10 14:40:59
  ...więcej

Drugie Zapytanie ofertowe: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
2020-08-31 07:20:46
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jegliniec, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-08-12 22:31:37
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: sprzedaż oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Krasnopol
2020-08-11 12:00:26
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
2020-08-07 07:23:09
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty: Pełnienie funkcji inspektora nadzorudla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2020-08-04 13:32:17
  ...więcej

Drugie zapytanie ofertowe: Dostawa stołów i krzeseł dla 30 osób do przeprowadzenia konsultacji społecznych
2020-07-15 21:31:51
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert: roboty budowlane - Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2020-07-15 21:04:46
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 131
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl