Zapytania ofertowe
Drugie zapytanie ofertowe: Dostawa stołów i krzeseł dla 30 osób do przeprowadzenia konsultacji społecznych
2020-07-15 21:31:51
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert: roboty budowlane - Utwardzenie placu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnopolu
2020-07-15 21:04:46
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: Remont Sali w OSP Krasnopol 1 piętro do przeprowadzenia konsultacji społecznych
2020-07-08 16:09:34
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: Dostawa stołów i krzeseł dla 30 osób do przeprowadzenia konsultacji społecznych
2020-07-08 16:07:09
  ...więcej

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu mulimedialnego do przeprowadzenia konsultacji społecznych
2020-07-08 16:04:18
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego "Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej poprzez modernizację plaży gminnej nad jeziorem Długim w Krasnopolu"
2020-05-26 10:47:42
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty, usługi pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Smolany Dąb – Krasnopol - Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-04-23 15:08:52
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - zakup mieszanki żwirowej z dodatkiem kruszywa łamanego nie mniej niż 30% do remontu dróg gminnych
2020-01-03 12:43:14
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - odśnieżanie dróg na terenie gminy Krasnopol
2020-01-02 14:45:51
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Krasnopol - Romanowce nr 102041B, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2019-10-18 07:16:35
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - sprzedaż oleju napędowego do autobusów szkolnych Gminy Krasnopol
2019-08-29 14:22:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - budowa przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Krasnopolu
2019-08-13 12:58:45
  ...więcej

Notatka służbowa z przeprowazdonego zapytania ofertowego - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasnopol
2019-05-29 11:45:56
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu osobowego
2019-04-29 14:00:14
  ...więcej

Zapytanie o cenę - Kurs z zakresu podstaw przedsiębiorczości dla uczniów
2019-04-24 20:05:17
W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesie  ...więcej

Zapytanie o cenę - Kurs z zakresu pedagogiki specjalnej
2019-04-24 19:56:02
  W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i p  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu "Lepsza jakość nauczania- szansą rozwoju"
2019-04-24 15:11:32
W związku z realizacją projektu "Lepsza jakość nauczania-szansą rozwoju" realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesie  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa oleju opałowego typu lekkiego do kotłowni przy komunalnym loku mieszkalnym w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego 30A w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. w ilości około 35 000 litrów.
2019-04-13 18:58:57
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - dostawa samochodu osobowego
2019-04-03 10:47:46
  ...więcej

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasnopol”
2019-03-27 17:27:32
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 113
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl