Zapytania ofertowe
Zapytanie_Ofertowe „Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol oraz sprawowania opieki nad nimi na 2022-2023 rok o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto
2021-12-21 08:19:53
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE KP.271.59.2021/130 „Aktualizacja programu funkcjonalno-użytkowego sieci kanalizacyjnej w Gminie Krasnopol w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”
2021-12-21 08:07:19
  ...więcej

Zapytanie Ofertowe Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol.
2021-12-16 14:56:08
Zaproszenie do składania ofertw postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000 zł netto (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)( właściwe podkreślić) 1. Zamawiający:Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 1  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE „Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol oraz sprawowania opieki nad nimi na 2022-2023 rok o wartości nie przekraczającej 130 000 zł netto
2021-12-02 14:24:12
ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol Tel.:(87) 5164010 Fax: (87) 5164050 zaprasza do złożenia oferty na: „Wyłapywanie bezpańskich zwierząt (psów) z terenu Gminy Krasnopol oraz   ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Krasnopol”
2021-09-23 13:58:05
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” zadania pn. „Zwiększenie oferty rekreacyjno-turystycznej oraz społeczno–gospodarczej poprzez zakup niezbędnego wyposażenia wiaty w miejscowości Remieńkiń oraz lampy solarnej do oświetlenia terenu”
2021-08-03 14:39:11
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - odnowa wsi
2021-07-20 14:12:53
  ...więcej

Zaproszenie do złożenia oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu
2021-07-15 13:05:38
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Strefa rekreacyjno-kulturalna OSP w Krasnopolu nad jeziorem Gremzdel w miejscowości Gremzdel
2021-07-02 14:19:20
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej
2021-06-10 07:09:05
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej
2021-06-10 07:08:01
  ...więcej

Sukcesywna dostawa oleju opałowego typu lekkiego do kotłowni przy komunalnym loku mieszkalnym w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego 30A w okresie od 1 maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. w ilości około 35 000 litrów.
2021-04-01 14:51:31
  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego sieci kanalizacyjnej w Gminie Krasnopol w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
2021-03-16 15:06:18
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - Zakup mieszanki żwirowej
2021-03-05 12:19:07
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert Odśnieżanie dróg na terenie Gminy Krasnopol
2021-03-04 07:08:59
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - zamiatarka zawieszana do ciągnika
2020-12-07 14:29:10
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert - przyczepa dwuosiowa
2020-12-07 14:28:14
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej położonej we wsi Maćkowa Ruda, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-11-10 22:15:20
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 102049B Żłobin Radziuszki do drogi powiatowej 1173B Krasnopol-Żłobin-Jeziorki do m Łopuchowo, gmina Krasnopol, powiat sejneński"
2020-11-10 22:12:40
  ...więcej

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na roboty budowlane: Wykonanie przyłączy do zbiorników retencyjnych przy szkole podstawowej oraz boisku lekkoatletycznym w Krasnopolu w ramach zadania: „Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu”
2020-11-02 17:33:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 142
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl