Zarządzenia kierownika jednostki (UG Krasnopol)
Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 3 września 2021 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Krasnopol na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa
2021-10-01 08:03:27
  ...więcej

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla równarki XCMG GR 135
2021-10-01 07:59:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
2021-10-01 07:58:18
  ...więcej

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 5 maja 2021 r. uchylające zarządzenie nr 20/08 z dnia 2 czerwca 2008 r. oraz zarządzenie nr 16/2011 z dnia 18 lipca 2011 r.
2021-10-01 07:54:45
  ...więcej

Zarządzenie nr 5a/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krasnopol
2021-04-08 13:20:31
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 31 marca 2021 r.
2021-04-02 06:51:31
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 5/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 05 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Funduszy Unijnych w Urzędzie Gminy Krasnopol
2021-03-08 12:58:07
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 WÓJTA GMINY Krasnopol z dnia 24 lutego 2021r.
2021-03-08 12:55:16
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ZARZĄDZENIU NR 2/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Funduszy Unijnych w Urzędzie Gminy Krasnopol.
2021-02-17 12:09:38
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 16 lutego 2020 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Funduszy Unijnych w Urzędzie Gminy Krasnopol
2021-02-16 12:46:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR1/2021 WÓJTA GMINY Krasnopol z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie planu realizacji zadań w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych Gminy Krasnopol w 2021 roku
2021-02-16 12:39:25
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Urzędzie Gminy Krasnopol
2020-12-03 08:09:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 15/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 02 listopada 2020 r.
2020-11-20 07:15:35
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 7 października 2020 r.
2020-10-30 13:27:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 1 września 2020 r.
2020-10-30 12:19:49
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 1 września 2020 r.
2020-10-30 12:15:09
  ...więcej

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2020-10-30 12:13:42
  ...więcej

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22 czerwca 2020 r.
2020-10-30 12:10:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 27 kwietnia 2020 r.
2020-10-30 12:09:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 04.06.2020 r.
2020-06-04 14:45:28
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 101
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl