Zarządzenia kierownika jednostki (UG Krasnopol)
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 04.06.2020 r.
2020-06-04 14:45:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 07/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 27 kwietnia 2020 r.
2020-06-02 12:37:14
  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 03.04.2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Krasnopol
2020-06-02 11:03:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 10.03.2020 r. w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Krasnopol
2020-06-02 10:44:53
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 6/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2020-04-21 19:27:54
  ...więcej

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Krasnopol
2020-01-22 14:39:28
  ...więcej

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Krasnopol
2020-01-10 16:05:08
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Krasnopol oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Krasnopol
2020-01-08 15:11:08
  ...więcej

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia instrukcji użytkowania pojazdów stanowiących mienie Gminy Krasnopol oraz rozliczania zużycia paliwa
2020-01-07 12:48:26
  ...więcej

Zarządzenie Nr 14/2019 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia regulamimnu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krasnopol
2019-12-02 07:44:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Krasnopol
2019-11-26 13:12:53
  ...więcej

Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Krasnopol
2019-11-13 14:35:42
  ...więcej

Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów w zakresie udzielania zamówień publicznych
2019-10-02 10:12:44
  ...więcej

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 16 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego do dalszego użytkowania bądź zakwalifikowania do kategorii majątku zużytego lub zbędnego
2019-09-19 14:45:16
  ...więcej

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 05 marca 2019 r.
2019-03-12 13:09:11
  ...więcej

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 04 lutego 2019 r.
2019-02-06 14:48:15
  ...więcej

Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15 stycznia 2019 r.
2019-01-15 13:27:27
  ...więcej

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 03 stycznia 2019 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Krasnopol
2019-01-03 10:13:23
  ...więcej

Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia instrukcji użytkowania pojazdów stanowiących mienie Gminy Krasnopol oraz rozliczania zużycia paliwa
2019-01-03 10:05:45
  ...więcej

Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krasnopol
2019-01-03 10:01:44
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 82
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl