Petycje - 2015 r.
PETYCJA DO RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 23.11.2015 r
2015-11-25 15:06:55
Przebieg załatwiania petycji: 11.12.2015 r. - petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej15.12.2015 r. - rozpatrzenie petycji - Uchwała Nr 2/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol. Petycja do Rady Gminy Krasnopol z dnia  ...więcej

Petycja z 09.11.2015r. w sprawie podjęcia uchwały dot. zwolnienia w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
2015-11-10 15:23:25
Przebieg załatwiania petycji: 11.12.2015 r. - petycja została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej15.12.2015 r. - rozpatrzenie petycji - Uchwała Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol.   ...więcej

Petycja z 05.10.2015r. sprawie o podjęcie uchwały zatwierdzającej „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krasnopol”
2015-10-06 13:38:01
Przebieg załatwiania petycji: 23.10.2015 r. - petycja została przedstawiona radnym podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Krasnopol,30.10.2015 r. - petycja została przedstawiona podczas IX Sesji Rady Gminy Krasnopol,16.11.2015 r.  ...więcej

Petycja z 05.10.2015r. w sprawie podjęcia uchwały umożliwiającej składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015-10-06 13:18:41
Przebieg załatwiania petycji: 23.10.2015 r. - petycja została przedstawiona radnym podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Krasnopol,30.10.2015 r. - petycja została przedstawiona podczas IX Sesji Rady Gminy Krasnopol,16.11.2015 r.  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl