Kontrole wewnętrzne
Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu w zakresie prawidłowości przyznawania nagród jubileuszowych za lata 2019-2020 z uwzględnieniem prawidłowości zliczania okresów pracy
2020-12-29 08:22:48
  ...więcej

Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Krasnopol w zakresie prawidłowości przyznawania nagród jubileuszowych za lata 2019-2020 z uwzględnieniem prawidłowości zliczania okresów pracy
2020-12-29 08:21:18
  ...więcej

Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli Urzędu Gminy w Krasnopolu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
2020-12-29 08:17:39
  ...więcej

Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krasnopolu w zakresie zarządzania szkołą oraz arkuszu organizacyjnego pracy szkoły i regulaminów
2020-12-29 08:05:58
  ...więcej

Protokół z kontroli wewnętrznej z dnia 12.12.2016 r.
2017-02-17 16:26:40
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej.
2015-10-30 10:13:33
Dokumentacja dot. kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krasnopol "CHARYZMA" przeprowadzonej w Punkcie Przedszkolnym w Krasnopolu, ul. 1 Maja 1.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl