Kontrole zewnętrzne
Protokół kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Krasnopol przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Krasnopolu za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.
2020-11-10 10:41:01
  ...więcej

Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 14.12.2018 r.
2019-02-08 09:43:53
  ...więcej

Protokół z kontroli nr 66 przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
2017-07-04 11:34:36
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie"
2017-04-12 14:46:28
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku 2015/2016
2016-02-22 22:45:56
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.
2016-01-25 09:35:04
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w dniach 9-10 lutego 2015r.
2015-12-14 11:57:34
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 23.10.2015 r.
2015-10-30 10:56:23
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli problemowej realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Krasnopol
2015-10-30 10:51:40
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli projektu nr POKL.09.01.01-20-289/13 "Przedszkolaki są wśród nas"
2015-10-30 10:46:56
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli projektu nr LT-PL/100 Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Lazdijai
2015-10-30 10:37:42
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
2015-10-30 10:35:26
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli realizacji przez gminę Krasnopol obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie organizacji odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2015-10-30 10:28:44
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli projektu "Utwardzanie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4"
2015-10-30 10:23:41
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Krasnopolu
2015-10-30 10:17:45
  ...więcej

Dokumentacja dot. kontroli archiwum USC w Krasnopolu
2015-10-30 10:16:27
  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl