Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Konsultacje dotyczące "Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Krasnopol na lata
2016-2020"

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasnopol na lata 2016-2020 określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach polityki społecznej, które Gmina Krasnopol realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:
- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasnopolu, w GOPS Krasnopol ul. Wojska Polskiego 4 w godzinach pracy Urzędu.
Opinie i uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krasnopol na lata 2016-2020” można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 23.11.2015r do 07.12.2015r w formie:

1) korespondencji elektronicznej e-mail na adres gopskras@op.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
2) pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4
3) Osobiście w biurze GOPS w Krasnopolu pokój nr 13

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu niniejszego Ogłoszenia.
Opinie i uwagi wniesione:
- w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
- po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

projekt strategia 2016-2020_1.doc

Formularz_zglaszania_uwag.do strategii1.rtf

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: GOPS | Data wprowadzenia: 2015-11-23 09:22:22 | Data modyfikacji: 2015-11-23 09:24:57.
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Krasnopol na lata
2016-2020"
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych (PDF)

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Anna Kamińska | Data wprowadzenia: 2015-12-08 16:55:31 | Data modyfikacji: 2015-11-23 09:24:57.
Data wprowadzenia: 2015-12-08 16:55:31
Autor: Anna Kamińska
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl