Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol
na lata 2015-2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020

Informacja o przyjęciu dokumentu " Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020" oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią:

Uchwałą Nr IX/71/2015 Rada Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2015 roku przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020"

- Uchwała Nr IX/71/2015 Rada Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2015 roku – link http://bip.krasnopol.pl/upload/IX.71.2015.pdf

- Załącznik do Uchwały Nr IX/71/2015 Rada Gminy Krasnopol z dnia 30 października 2015 roku „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020”– link http://bip.krasnopol.pl/upload/IX.71.2015.pdf

- Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020załącznik

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020załącznik

Uzasadnienie zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasnopol na lata 2015-2020załącznik

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Magdalena Puczyłowska | Data wprowadzenia: 2015-11-24 08:10:51 | Data modyfikacji: 2015-11-24 08:24:28.
Data wprowadzenia: 2015-11-24 08:10:51
Data modyfikacji: 2015-11-24 08:24:28
Autor: Magdalena Puczyłowska
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl