Wykaz dziennych opiekunów
Rejestr dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
2015-12-31 14:52:01
Podstawa prawna:Art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 603) Informacje dodatkowe:Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunó  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl