Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Krasnopol na lata 2016 – 2020

Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnopol na lata 2016 – 2020.

Forma konsultacji:

Pisemne wyrażenie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gopskras@op.pl oraz przesłanie pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

Uwagi do treści projektu Programu można zgłaszać w okresie od 15.02.2016 do 29.02.2016r.

Pliki do pobrania:
1. Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 (DOC)
2. Formularz zgłaszania opinii i uwag (DOC)

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Anna Kamińska | Data wprowadzenia: 2016-02-15 13:50:54.
Informacja o wynikach konsultacji
 
wyniki_konsultacji_społecznych_20160301.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Kierownik GOPS w Krasnopolu | Data wprowadzenia: 2016-03-01 16:02:54.
Data wprowadzenia: 2016-03-01 16:02:54
Autor: Kierownik GOPS w Krasnopolu
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl