Petycje - 2016 r.
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku
2017-05-31 15:20:07
  ...więcej

Petycja Komitetu Obywatelskiego ds. Upamiętnienia Dziedzictwa Regionalnego do Rady Gminy Krasnopol z dnia 24 września 2016 r.
2016-10-26 13:53:55
Przebieg załatwiania petycji: 31.10.2016r. - przekazanie petycji przez Przewodniczącego Rady Gminy Krasnopol dla Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy krasnopol 18.11.2016r. - podjęcie przez Komisję Rewizyjną uchwały Nr 3/2016 w spra  ...więcej

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 maja 2016 r.
2016-06-02 11:01:01
Przebieg załatwiania petycji: 30.08.2016 r. - rozpatrzenie petycji - pismo Wójta Gminy Krasnopol, znak OG.152.5.2016 Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: 1. Zbadanie w zakresie legalności porozumie  ...więcej

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 maja 2016 r.
2016-05-25 20:22:25
Przebieg załatwiania petycji: 24.08.2016 r. - rozpatrzenie petycji - pismo Wójta Gminy Krasnopol, znak OG.152.5.2016 Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wywieszania w czasie świąt narodowych i roczn  ...więcej

Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 maja 2016 r
2016-05-25 20:18:21
Przebieg załatwiania petycji: 24.08.2016 r. - rozpatrzenie petycji - pismo Wójta Gminy Krasnopol, znak OG.152.4.2016 Petycja do Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie "oznakowania herbem gminy Krasnopol, pojazd&oac  ...więcej

Petycja z 18 lutego 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Krasnopol na ochronę mienia komunalnego gminy Krasnopol obiektu Zespołu Szkół w Krasnopolu
2016-02-19 14:04:10
Przebieg załatwiania petycji: 05.04.2016 r. - rozpatrzenie petycji - pismo Wójta Gminy Krasnopol, znak OG.152.3.2016 Petycja do Rady Gminy Krasnopol z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl