Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2016 – 2018

Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2016 – 2018

Zapraszamy do wyrażenia opinii nt. Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.


Forma konsultacji:
Pisemne wyrażenie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gopskras@op.pl oraz przesłanie pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu.


Termin przeprowadzenia konsultacji:
Uwagi do treści projektu Programu można zgłaszać w okresie od 11.03.2016 do 29.03.2016r.

Informacje na temat Programu:
Celem konsultacji jest poznanie opinii grup społeczno – zawodowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Gminy Krasnopol o projekcie. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są grupy społeczno - zawodowe, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Gminy Krasnopol. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Treść formularza zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnopol, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń GOPS w Krasnopolu.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnopol oraz na tablicy ogłoszeń w GOPS Krasnopol.


Kierownik GOPS - Anna Kamińska

Projekt programu Wspieranie Rodziny 2016-2018 (DOC)

formularz zgłaszania opinii i uwag - WSPIERANIE RODZINY 2016-2018 (RTF)

 

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Kierownik GOPS w Krasnopolu | Data wprowadzenia: 2016-03-11 12:01:53 | Data modyfikacji: 2016-03-14 10:50:32.
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu dokumentu "Gminny program wspierania
rodziny na lata 2016-2018"
 
informacja o wynikach konsultacji społecznych 2016.04.01.pdf

Opublikowane przez: Wojciech Grochowski | Autor: Kierownik GOPS w Krasnopolu | Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:13:35 | Data modyfikacji: 2016-03-14 10:50:32.
Data wprowadzenia: 2016-04-01 13:13:35
Autor: Kierownik GOPS w Krasnopolu
Opublikowane przez: Wojciech Grochowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl