Sprawozdania
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2019.
2019-04-16 09:13:34
  ...więcej

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol za 2018 rok
2019-04-16 09:12:44
  ...więcej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol za 2018 rok
2019-04-15 13:53:37
  ...więcej

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Turystyki i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Krasnopol za 2018 rok
2019-04-15 13:43:58
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNOPOLU ZA ROK 2018
2019-04-15 13:06:11
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPLU ZA ROK 2018
2019-04-15 13:04:36
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2018 oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2019-04-15 11:27:18
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 r. GMINY KRASNOPOL Z OGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
2018-05-30 14:59:47
  ...więcej

S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2017 oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2018-02-08 14:07:37
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRASNOPOLU ZA ROK 2017
2018-02-08 14:06:55
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY W KRASNOPLU ZA ROK 2017
2018-02-08 14:06:15
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2018.
2018-02-08 14:05:34
  ...więcej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNPOL z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krasnopol.
2017-07-03 14:55:28
  ...więcej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL o wyniku konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"
2016-10-27 16:42:10
  ...więcej

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2015 oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2016-03-18 13:21:48
  ...więcej

Sprawozdanie merytoryczne dotyczące działalności Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu za rok 2015
2016-03-18 13:20:26
  ...więcej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Krasnopolu za rok 2015
2016-03-18 13:18:48
  ...więcej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY KRASNOPOL ZA ROK 2015
2016-03-18 13:14:17
  ...więcej

Pokazano 1 - 18 z 18

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl