> Przetargi 2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2017-01-04 09:08:16
Ogłoszenie nr 1966 - 2017 z dnia 2017-01-04 r. Krasnopol: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzen  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09 grudnia 2016 r. na "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)."
2016-12-19 09:05:45
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol.
2016-12-15 12:08:50
Ogłoszenie nr 367463 - 2016 z dnia 2016-12-15 r. Krasnopol: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓ  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu - usługi "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). "
2016-11-29 12:43:19
  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu - usługi "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). "
2016-11-28 09:03:36
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi "Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). "
2016-11-25 08:30:53
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.kasnopol.pl Ogłoszenie nr 350512 - 2016 z dnia 2016-11-24 r. Krasnopol: Usługi związane z odbio  ...więcej

OGŁOSZENIE z dnia 2016-11-18 r. O ZAMÓWIENIU - Usługi: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol.
2016-11-18 13:06:52
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): bip.krasnopol.pl Ogłoszenie nr 346348 - 2016 z dnia 2016-11-18 r. Krasnopol: Administrowanie, bieżą  ...więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia - Przebudowa wraz z rozbudową budynku punktu opieki dziennej przy ulicy 1 Maja 13 w Krasnopolu wraz z wyposażeniem
2016-10-25 10:18:36
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 11 sierpnia 2016r.
2016-08-11 13:24:02
  ...więcej

Protokół spisany w dniu 10 sierpnia 2016 r. z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński"”
2016-08-11 13:20:23
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Krasnopol: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol. Numer ogłoszenia: 171059 - 2016; data zamieszczenia: 02.08.2016
2016-08-03 11:12:21
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 119523-2016 z dnia 2016-07-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol Przedmiotem zamówienia jest bieżąca konserwacja i obsługa: 1. Sieć wodociągowa : łączna długość 65,97 km; 2. Przy  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołajewo - Czerwony Krzyż 102085B gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2016-07-26 17:13:59
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.bip.krasnopol.pl________________________________________Krasnopol: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Mikołaje  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane. Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400
2016-07-21 09:09:32
Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 49773-2016 z dnia 2016-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krasnopol Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400 km polegająca na: wzmocnieniu podbudowy pod nawi  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 15 lipca 2016 r. na "Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol"
2016-07-15 11:32:08
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi "Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol."
2016-07-05 12:37:38
Krasnopol: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol. Numer ogłoszenia: 119523 - 2016; data zamieszczenia: 05.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAM&Oacu  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia "Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol"
2016-07-05 12:34:40
  ...więcej

Protokół spisany w dniu 01 lipca 2016 r. z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: „Administrowanie, bieżące utrzymanie i ekspolatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol"
2016-07-05 08:45:24
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol.
2016-06-23 14:06:43
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:bip.krasnopol.pl________________________________________Krasnopol: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gmi  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 maja 2016 r. na „Przebudowa drogi gminnej nr 102063B Krasnopol-Żubronajcie od km 0+000 do km 2+400”
2016-06-01 09:52:04
  ...więcej

Protokół spisany w dniu 23 maja 2016 r. z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie”
2016-05-23 13:10:03
P R O T O K Ó Ł spisany w dniu 23 maja 2016 r. z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol - Żubronajcie” Komisja powołana Zarządzeniem Nr 17/2009 Wójta  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 21
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl