> Przetargi 2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
2018-03-01 09:23:29
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol.
2017-11-30 13:39:06
  Ogłoszenie nr 625059-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. Gmina Krasnopol: Administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol.OGŁOSZENIE O ZAMÓ  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2017-11-30 12:03:25
  Ogłoszenie nr 624637-N-2017 z dnia 2017-11-30 r. Gmina Krasnopol: Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kras  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol
2017-10-19 11:18:12
Gmina Krasnopol: Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówie  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2017-10-19 11:16:34
Ogłoszenie nr 500045742-N-2017 z dnia 19-10-2017 r. Gmina Krasnopol: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.
2017-10-19 11:14:26
Ogłoszenie nr 500045637-N-2017 z dnia 19-10-2017 r. Gmina Krasnopol: Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żło  ...więcej

Sprostowane zaproszenia dotyczące złożenia oferty w postępowaniu o pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Krasnopol" z dnia 13.09.2017 r.
2017-09-20 12:32:52
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z przetargu nieograniczonego z 11.09.2017r. na "Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol."
2017-09-19 10:59:49
  ...więcej

Informacja o sprostowaniu pisarskiej omyłki w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego KP.271.8.2017 z dnia 05.09.2017 r. na na „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.”
2017-09-19 10:56:04
  ...więcej

Informacja o sprostowaniu pisarskiej omyłki w zawiadomieniu z dn. 18.09.2017 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego KP.271.7.2017 z dnia 09 sierpnia 2017 r. na „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.”
2017-09-19 10:50:56
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19 czerwca 2017 r. na „Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn - Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.”
2017-09-18 14:18:57
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19 czerwca 2017 r. na „Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.”
2017-09-18 14:13:48
  ...więcej

Protokół z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na: "Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol
2017-09-13 09:43:08
  ...więcej

Budowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Krasnopol.
2017-08-23 14:12:43
  ...więcej

Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.
2017-08-21 17:36:43
  ...więcej

Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Żłobin- 102072B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2017-07-18 13:53:28
  ...więcej

Zaprojektowanie i przebudowa drogi: gminnej Głuszyn –Sumowo nr 102051B gmina Krasnopol, gminnej Głuszyn- Sumowo odcinek gminy Sejny, powiatowej nr 1173B Krasnopol - Żłobin – Jeziorki.
2017-07-18 13:50:03
  ...więcej

Unieważnienie czynności zawiadomienia w zakresie terminu podpisania umowy. Dotyczy zakupu samochodu strażackiego z pełnym wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017
2017-07-07 11:51:30
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty do przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-07-05 12:22:33
  ...więcej

Protokół z publicznego otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu strażackiego z wyposażeniem w ramach projektu LT-PL-1R-017 pn. „Współpraca PL i LT w rozwijaniu wolontariatu na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa - Polska
2017-06-19 14:00:39
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl