Gospodarka odpadami
ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRASNOPOL ZA 2020 ROK
2021-12-22 10:09:00
  ...więcej

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.
2021-12-22 08:09:18
  ...więcej

Harmonogram odpadów komunalnych w Gminie Krasnopol na rok 2021
2020-12-28 14:54:49
  ...więcej

Konsultacje: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 05.08.2020 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-08-05 17:57:45
  ...więcej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL o wyniku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-06-25 07:31:33
SPRAWOZDANIEWÓJTA GMINY KRASNOPOLo wyniku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol Zgodnie z Zarządzeniem nr 110/2020 Wójt Gminy Krasnopol   ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRASNOPOL ZA 2019 ROK
2020-05-21 07:03:52
  ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRASNOPOL ZA 2018 ROK
2019-05-26 09:22:33
  ...więcej

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POZIOMACH RECYKLINGU W 2017 ROKU
2018-04-06 12:05:42
  ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRASNOPOL ZA 2017 ROK
2018-04-06 12:04:31
  ...więcej

Odpady komunalne
2018-03-19 09:59:26
Urząd Gminy Krasnopol informuje, iż odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2018 roku zajmować się będzie firma PGK Sejny Sp. z o.o., ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny. Od stycznia 2018 roku harmonogram odbioru odpad&oa  ...więcej

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL o wyniku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2017-06-06 15:27:01
  ...więcej

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POZIOMACH RECYKLINGU W 2016 ROKU
2017-04-26 13:48:11
  ...więcej

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KRASNOPOL ZA 2016 ROK
2017-04-26 13:44:52
  ...więcej

Wykaz podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasnopol
2015-08-04 14:41:40
Wykaz podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Krasnopol :1. PGK Sejny Sp. z o.o. ul. 1 Maja 15, 16-500 Sejny (tel. 87  ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl