Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024

Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024

Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na
lata 2017-2020 z perspektywą na 2024

Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020
z perspektywą na 2024

Informacja o przyjęciu dokumentu " Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024” oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią:
Uchwałą Nr XXI/216/2017 Rada Gminy Krasnopol z dnia 28 kwietnia 2017 roku przyjęła „Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024”
- Uchwała Nr XXI/216/2017 Rada Gminy Krasnopol z dnia 28 kwietnia 2017 – link http://bip.krasnopol.pl/index.php?id=357&a=1700&n_id=1000
- Załącznik do Uchwały Nr XXI/216/2017 Rada Gminy Krasnopol z dnia 28 kwietnia 2017 roku „Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024”– link http://bip.krasnopol.pl/index.php?id=357&a=1700&n_id=1000
- Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024załącznik
Prognoza oddziaływania na środowisko Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024załącznik
Uzasadnienie zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Program Ochrony środowiska dla Gminy Krasnopol na lata 2017-2020 z perspektywą na 2024załącznik

podsumowanie POŚ_1.pdf

prognoza Krasnopol POŚ_1.pdf

uzasadnienie- POŚ_1.doc

raport.pdf

 

Opublikowane przez: Karol Szrajbert | Data wprowadzenia: 2017-05-18 15:12:47 | Data modyfikacji: 2021-05-06 06:33:31.
Data wprowadzenia: 2017-05-18 15:12:47
Data modyfikacji: 2021-05-06 06:33:31
Opublikowane przez: Karol Szrajbert
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl