> Przetargi 2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czarna Buchta gm. Krasnopol
2018-10-04 13:17:39
  ...więcej

Protokół z otwarcia ofert do przetargu - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czarna Buchta gm. Krasnopol
2018-10-02 13:19:18
  ...więcej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu
2018-09-20 13:40:17
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu.
2018-09-20 12:28:33
  ...więcej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Jegliniec gm.Krasnopol
2018-09-20 12:27:03
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czarna Buchta gm. Krasnopol
2018-09-13 14:33:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu
2018-08-20 13:04:32
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Jegliniec gm. Krasnopol
2018-07-24 14:17:38
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane - Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sienkiewicza 3 w Krasnopolu
2018-05-07 11:12:29
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Sienkiewicza 3 w Krasnopolu
2018-04-05 14:05:12
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 102047B Pawłówka - Brogi w m. Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2018-03-29 16:00:15
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 102047B Pawłówka - Brogi w m. Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2018-03-07 11:59:32
  Ogłoszenie nr 527682-N-2018 z dnia 2018-03-07 r. Gmina Krasnopol: Przebudowa drogi gminnej nr 102047B Pawłówka - Brogi w m. Pawłówka, gmina Krasnopol, powiat sejneńskiOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamies  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl