> Kadencja 2018-2023
UCHWAŁA NR XXIII/232/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Krasnopol
2021-12-22 12:52:43
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/231/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków stałej Komisji Budżetu, Oświaty i Pomocy Społecznej Rady Gminy Krasnopol
2021-12-22 12:51:42
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/230/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 r.
2021-12-22 12:50:43
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/229/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2021– 2024
2021-12-22 12:49:03
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/228/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2021-12-22 12:47:57
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/227/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2021-12-22 12:47:03
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/226/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2021-12-22 12:45:57
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/225/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
2021-12-22 12:44:38
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/224/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji
2021-12-22 12:43:37
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/223/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
2021-12-22 12:42:28
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/222/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2022 rok
2021-12-22 12:41:13
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/221/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Krasnopol na 2022 r.
2021-12-22 12:39:06
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/220/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2022 r.
2021-12-22 12:38:12
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/219/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasnopol na rok 2022
2021-12-22 12:36:18
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXIII/218/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2022 – 2025
2021-12-22 12:35:30
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXII/217/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2021-12-10 14:02:36
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI/216/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
2021-11-29 12:50:31
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI/215/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Podlaskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2021-11-29 12:49:14
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI/214/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol
2021-11-29 12:48:06
  ...więcej

UCHWAŁA NR XXI/213/2021 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol
2021-11-29 12:46:43
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 232
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl