> Kadencja 2018-2023
UCHWAŁA NR XII/142/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Krasnopol
2020-11-09 10:39:49
  ...więcej

UCHWAŁA NR XII/141/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-11-09 10:38:48
  ...więcej

UCHWAŁA NR XII/140/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-11-09 10:37:59
  ...więcej

UCHWAŁA NR XII/139/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r
2020-11-09 10:36:58
  ...więcej

UCHWAŁA NR XII/138/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023
2020-11-09 10:36:43
  ...więcej

UCHWAŁA NR XII/137/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
2020-11-09 10:33:29
  ...więcej

UCHWAŁA NR XII/136/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 24 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
2020-11-09 10:32:40
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/135/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie rozszerzenia zakresu i przedmiotu kontroli Komisji Rewizyjnej
2020-08-26 08:26:38
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/134/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 r.
2020-08-26 08:25:40
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/133/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020– 2023
2020-08-26 08:22:26
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/132/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy stadionowi sportowemu w Krasnopolu
2020-08-26 08:21:07
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/131/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnopol
2020-08-26 08:18:14
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/130/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-08-26 08:17:13
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/129/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-08-26 08:15:43
  ...więcej

UCHWAŁA NR XI/128/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krasnopol
2020-08-26 08:13:31
  ...więcej

UCHWAŁA NR X/127/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G
2020-06-24 00:00:21
  ...więcej

UCHWAŁA NR X/126/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasnopol
2020-06-23 23:59:09
  ...więcej

UCHWAŁA NR X/125/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krasnopol
2020-06-23 23:56:53
  ...więcej

UCHWAŁA NR X/124/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2020/2021
2020-06-23 23:55:32
  ...więcej

UCHWAŁA NR X/123/2020 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
2020-06-23 23:54:31
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 142
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl