> Kadencja 2018-2023
Zarządzenie Nr 254 /2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2021-12-31 11:35:11
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 253/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok
2021-12-31 11:32:28
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 252/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
2021-12-30 14:35:27
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 251/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok
2021-12-30 14:32:11
  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 250/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
2021-12-30 14:29:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 249/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Krasnopol
2021-12-30 14:28:00
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 248/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok
2021-12-22 14:39:50
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 247 / 2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności
2021-12-22 14:37:49
  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 246/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
2021-12-22 14:35:48
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 245/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2021 rok
2021-12-22 14:33:53
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 244/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do weryfikacji i oceny wniosków dotyczących udziału w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Krasnopol”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
2021-12-22 14:29:17
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 243/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2021-12-06 09:33:19
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 242/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2021-12-06 09:32:01
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 241/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2022 rok.
2021-12-06 09:30:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 240/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru wariantu średniej niezbędnej do wyliczenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
2021-12-06 09:29:11
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 239/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
2021-12-02 14:47:13
  ...więcej

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 238/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
2021-12-02 14:45:43
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 237/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w Gminie Krasnopol
2021-12-02 14:41:57
  ...więcej

Zarządzenie nr 236/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 listopada 2021 w sprawie określenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Krasnopol
2021-11-29 13:48:52
  ...więcej

Zarządzenie nr 235/2021 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 listopada 2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Krasnopol
2021-11-29 13:47:55
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 256
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl