> Kadencja 2018-2023
Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krasnopol
2020-12-03 08:02:26
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 158/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok
2020-12-03 08:00:45
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 157/2020 Wójta Gminy Krasnopol Z dnia 20.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-11-20 12:57:33
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 156/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2020-11-20 12:55:59
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 155/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krasnopol na lata 2021 – 2025
2020-11-17 16:12:47
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 154/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2021 rok.
2020-11-17 16:11:54
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 153/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok.
2020-11-17 16:10:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 152/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Krasnopol na 2021 rok
2020-11-17 16:09:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 151/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 6 listopada 2020 r.
2020-11-17 16:08:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 150/2020 WÓJTA GMINY KRASONOPOL z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu NR 143/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPL z dnia 05 października 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.
2020-11-17 16:04:19
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 149/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu NR 139/2020 WÓJTA GlUNY KRASNOPL z dnia 30 września 2020 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnopol przeznaczonych do sprzedaży
2020-11-03 20:11:23
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 148/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok.
2020-10-30 13:37:00
  ...więcej

Zarządzenie Nr 147/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
2020-10-30 13:35:22
  ...więcej

Zarządzenie Nr 146/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 23 października 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2020r.
2020-10-30 13:34:30
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 145/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2020-10-30 13:33:32
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 144/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 12 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Gminie Krasnopol
2020-10-30 13:32:42
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 143/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 05 października 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu
2020-10-09 12:39:45
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 142/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 02.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2020-10-02 15:19:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 02.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-10-02 15:18:15
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 140/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 2 października 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Krasnopol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.”
2020-10-02 15:16:51
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 161
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl