> Kadencja 2018-2023
ZARZĄDZENIE nr 115/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach powszechnych.
2020-06-09 14:30:57
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Krasnopolu
2020-06-09 14:27:45
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 113/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
2020-06-09 14:24:57
  ...więcej

Zarządzenie Nr 112/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 02.06.2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do realizacji etapu I projektu
2020-06-09 14:21:50
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 111/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
2020-06-09 14:18:36
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 67/2019 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Krasnopol na 2020 rok
2020-06-02 13:11:56
Zarządzenie nr 67 zmieniono Zarządzeniem Nr 69 z dnia 14 listopada 2019 r.  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 WÓJTA GMINY KRANOPOL z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnopol na lata 2020 – 2023
2020-06-02 13:11:31
Zarządzenie nr 66 zmieniono Zarządzeniem Nr 68 z dnia 14 listopada 2019 r.  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 110/2020 Wójta Gminy Krasnopol Z dnia 01.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krasnopol
2020-06-01 14:21:06
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 109/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia określonych ograniczeń w obsłudze interesantów Urzędu Gminy Krasnopol
2020-06-01 13:43:39
  ...więcej

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składnika majątku ruchomego do dalszego użytkowania bądź zakwalifikowania do kategorii majątku zużytego lub zbędnego
2020-05-22 07:11:53
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 106/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok
2020-05-08 07:56:26
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
2020-05-08 07:55:13
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok
2020-05-08 07:53:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 103/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przekazanie sprawozdania finansowego Gminy Krasnopol za 2019 r.
2020-05-08 07:51:54
  ...więcej

Zarządzenie nr 102/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2020r
2020-05-08 07:49:55
  ...więcej

Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
2020-05-06 12:42:36
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 101/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok.
2020-04-20 11:33:38
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 99/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnopol na 2020 rok.
2020-04-20 11:29:20
  ...więcej

ZARZĄDZENIE Nr 100/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu o stanie Gminy Krasnopol za 2019 r.
2020-04-17 13:30:09
  ...więcej

ZARZĄDZENIE nr 98/2020 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na terenie Gminy Krasnopol
2020-04-14 12:52:19
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 117
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl