> Przetargi 2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Krasnopolu
2020-02-04 12:59:35
  ...więcej

Ogłoszenie - sprzedaż samochodu osobowego
2019-12-13 14:53:17
  ...więcej

Ogłoszenie II przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu będącego własnością Urzędu Gminy Krasnopol
2019-11-22 08:00:47
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Romanowce nr 102041B, gmina Krasnopol, powiat sejneński
2019-10-29 16:18:26
  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 3.10.2019 - Przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Romanowce nr 102041B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2019-10-15 15:31:20
  ...więcej

Protokół z otwarcia ofert do przetargu: Przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Romanowce nr 102041B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2019-10-03 15:12:44
  ...więcej

Ogłoszenie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu będącego własnością Urzędu Gminy Krasnopol
2019-09-19 14:42:49
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej Krasnopol – Romanowce nr 102041B, gmina Krasnopol, powiat sejneński.
2019-09-16 14:48:12
  ...więcej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu
2019-07-26 14:46:54
  ...więcej

Ogłoszenie o zamówieniu - USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRASNOPOL, UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
2019-07-24 08:56:28
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z 27.06.2019r. - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Krasnopolu
2019-06-27 13:40:16
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Krasnopolu
2019-06-17 12:23:31
  ...więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Krasnopolu
2019-04-04 10:11:46
Informuję się, iż w związku z licznymi zapytaniami od oferentów zamieszczono erratę do projektu oraz przedmiar z dnia 17 kwietnia 2019 r. Przesunięty został również termin składania ofert (ogłoszenie o zmianie w załączeniu).  ...więcej

Pokazano 1 - 13 z 13

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl