Petycje - 2021 r.
Petycja w sprawie zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krasnopol przeprowadzenia kontroli w Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu - w zakresie wydatków poniesionych na organizację imprezy „Wakacyjna niedziela w Krasnopolu”
2021-11-08 14:23:10
INFORMACJAdot. posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol w dniu 10 grudnia 2021 r. W dniu 10 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 8:30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu przy ul. 1 Maja 1, odbę  ...więcej

Petycja w sprawie - dokonanie zmiany w uchwale Nr XVIII/183/2021 Rady gminy Krasnopol z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krasnopol, w roku szkolnym 2021/2022, w związku z niewłaściwym wyliczeniem stawek.
2021-10-26 12:59:53
INFORMACJAdot. posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol w dniu 10 grudnia 2021 r. W dniu 10 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 8:30 w lokalu Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu przy ul. 1 Maja 1, odbę  ...więcej

Petycja dotycząca przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych
2021-10-01 08:15:59
ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI   ...więcej

Oficjalny Wniosek i Petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na Lepsze
2021-09-01 14:38:49
PISMO Z DNIA 2.09.2021 R. W ZAKRESIE ODPOWIEDZI NA PETYCJĘ  ...więcej

Petycja w sprawie zamieszczania przy każdej obowiązującej podjętej w kadencji 2018-2023, uchwale Rady Gminy Krasnopol, informacji, uwagę tj. oznaczenia: - że dana uchwała została zmieniona przez uchwałę – podając numer uchwały zmieniającej, - że dana uchwała została uchylona uchwałą – podając numer uchwały uchylającej, - że dana uchwała została opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (podając link).
2021-08-26 11:49:16
Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Krasnopol w dniu 10 września 2021 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4- pkt 4 Rozpatrzenie Petycji (data wpływu do UG 23.08.2021 r. l.dz. 2958)   ...więcej

Petycja w sprawie programu edukacyjnego "Przygotujmy lepszy świat"
2021-08-26 11:48:21
PISMO Z DNIA 6.09.2021 R. O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI  ...więcej

Petycja z dnia 9 sierpnia 2021 r.
2021-08-11 15:18:10
Petycja z dnia 9 sierpnia 2021 r. (data wpływu do UG 09.08.2021 r. l.dz. 2823) w sprawie:1) dokonania zmian w Uchwale Nr IX/84/2015 Rady Gminy Krasnopol z 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krasnopol I 2) dokonania zmian  ...więcej

Petycja - zaproszenie Gminy do udziału w plebiscycie i rankingu "Lider Usług Publicznych"
2021-04-02 11:11:03
  ...więcej

Petycja w sprawie szczepień
2021-04-02 11:08:38
  ...więcej

Petycja dotycząca poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
2021-03-03 13:35:01
  ...więcej

Petycja do samorządu
2021-02-16 14:45:36
  ...więcej

Petycja - list otwarty pt. „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”
2021-01-20 12:35:01
  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl