Wybory uzupełniające do Rady Gminy Krasnopol 5.12.2021r.
ZARZĄDZENIE NR 239/2021 WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
2021-12-02 12:53:34
ZARZĄDZENIE NR 239/2021WÓJTA GMINY KRASNOPOLz dnia 26 listopada 2021 r.   w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystk  ...więcej

Postanowienie NR 34/2021 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 9 listopada 2021 r., w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
2021-11-23 09:44:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnopolu z dnia 8 listopada 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
2021-11-10 14:15:19
OBWIESZCZENIEGminnej Komisji Wyborczej w Krasnopoluz dnia 8 listopada 2021 r.o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r. Na podstawie art. 410  ...więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnopolu z dnia 8 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
2021-11-10 13:58:20
  ...więcej

POSTANOWIENIE NR 33/2021 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Krasnopol
2021-11-05 16:03:53
POSTANOWIENIE NR 33/2021 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Krasnopol Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. &ndash  ...więcej

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnopolu
2021-10-28 17:12:11
  ...więcej

POSTANOWIENIE NR 32/2021 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnopolu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol
2021-10-26 11:35:18
POSTANOWIENIE NR 32/2021Komisarza Wyborczego w Suwałkachz dnia 26 października 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnopoluw wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopolzarządzonych na dzień 5 g  ...więcej

POSTANOWIENIE NR 31/2021 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnopolu
2021-10-26 11:31:11
POSTANOWIENIE NR 31/2021Komisarza Wyborczego w Suwałkachz dnia 26 października 2021 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnopolu Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 202  ...więcej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACH z dnia 12 października 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
2021-10-12 14:39:48
DSW-775-4-6/2021 KOMUNIKATKOMISARZA WYBORCZEGO W SUWAŁKACHz dnia 12 października 2021 r.o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.Komisarz Wyborczy w Suwałkac  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 11 października 2021 roku
2021-10-11 15:51:56
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 11 października 2021 roku
2021-10-11 15:49:00
  ...więcej

ZARZĄDZENIE NR 132 / 2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasnopol
2021-09-30 15:08:57
ZARZĄDZENIE NR 132 / 2021WOJEWODY PODLASKIEGOz dnia 29 września 2021 r.w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy KrasnopolNa podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zar  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Krasnopol
ul. Wojska Polskiego 4
16-503 Krasnopol
Wójt Gminy
Karol Szrajbert
Kontakt:
Tel: 87 516-40-10
Fax: 87 516-40-50
e-mail: ugkras@op.pl